The Best of Enemies (2019) ยอดหญิงเหล็ก
The Best of Enemies (2019) ยอดหญิงเหล็ก


แอนแอ็ทวอเตอร์นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองเผชิญกับซีพีเอลลิสยักษ์ตาเดียวของคูคลักซ์แคลนในปี 1971 เดอร์แฮมนอร์ ธ แคโรไลน่าในประเด็นเรื่องการรวมโรงเรียน


หนังที่คุณอาจสนใจ