Katyn (2007) บันทึกเลือดสงครามโลก
Katyn (2007) บันทึกเลือดสงครามโลก


Katyn (2007) บันทึกเลือดสงครามโลก การตรวจสอบการสังหารสหภาพโซเวียตของเจ้าหน้าที่โปแลนด์และประชาชนนับพันในป่าคาตินในปี 2483


หนังที่คุณอาจสนใจ