Formed Police Unit FPU (2024) หน่วยพยัคฆ์พิทักษ์ข้ามโลก
Formed Police Unit FPU (2024) หน่วยพยัคฆ์พิทักษ์ข้ามโลก


ภาพยนตร์เรื่องนี้มุ่งเน้นไปที่ตํารวจรักษาสันติภาพของจีนและบอกเกี่ยวกับตํารวจรักษาสันติภาพของจีนทีมจลาจลในภารกิจต่างประเทศ. สมาชิกของทีมป้องกันการจลาจลรักษาสันติภาพจะตอบสนองต่อความท้าทายใหม่และจริงจังอย่างไร.<iframe src=”https://movie345hd.com/movie345hd.php?vid=M14464″ frameborder=”0″ width=”100%” height=”500″ scrolling=”no” allowfullscreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe>


หนังที่คุณอาจสนใจ