Black Barbie (2024) แบล็ค บาร์บี้
Black Barbie (2024) แบล็ค บาร์บี้


ติดตามที่มาของตุ๊กตาบาร์บี้สีดําตัวแรกกับป้าของผู้สร้างภาพยนตร์ที่ถามว่าทําไมตุ๊กตาบาร์บี้ถึงดูไม่เหมือนเธอสารคดีนี้สํารวจการแสวงหาตัวแทนและความหลากหลายของเธอ.<iframe src=”https://movie345hd.com/movie345hd.php?vid=M14460″ frameborder=”0″ width=”100%” height=”500″ scrolling=”no” allowfullscreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe>


หนังที่คุณอาจสนใจ